WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Защита на личните данни

Уважаеми клиенти и партньори,

От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

В тази връзка Ви  уведомяваме, че сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.
С пълния текст на Декларация за поверителност на ОББ Интерлийз можете да се запознаете тук:

Защита на личните данни - Декларация за поверителност на ОББ Интерлийз (PDF, 320kB)

За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на личните данни на адрес [email protected] .

От екипа на ОББ Интерлийз