WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Етични норми и принципи

Етични норми

ОББ Интерлийз ориентира бизнес поведението си към своите клиенти и развива дейността си, спазвайки следните ценности и етични принципи:

 

  • Интегритет и честност в основата на всяко професионално взаимоотношение
  • Уважение към клиентите в съответствие с принципите на доверие, равнопоставено отношение, обективност и безпристрастност
  • Висококвалифициран персонал и услуги от най-високо качество
  • Прозрачност като част от нашите усилия за предоставяне на точна, честна, навременна, редовна, надеждна и достъпна информация относно структурата на управление и финансовите резултати
  • Високо ниво на нормативно съответствие и съответствие на структурата на корпоративното управление с националните и международните изисквания към дейността на дружеството