WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN
news-image 13.04
2020

Мерки за клиенти, предприети във връзка с Covid-19

Уважаеми клиенти,


Водени от стремежа си да осигурим стабилност, спокойствие и сигурност на своите клиенти, считано от 10.04.2020 г. ОББ Интерлийз въвежда конкретни мерки за отсрочване и уреждане при плащане на задължения по договорите за лизинг във връзка с пандемията от COVID-19.

 

Мерките на ОББ Интерлийз са разработени в съответствие с одобрения от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, както и с издадените от Европейския банков орган Насоки относно законодателен и незаконодателен мораториуми върху погасяването на кредити, приложими във връзка с кризата с COVID-19.

 

Вариант № 1, при който дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. В този случай целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасява съгласно нов погасителен план за срок до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. След изтичане на гратисния период, клиентът заплаща дължимите и непогасени по време на гратисния период лихви на равни части за срок не по-дълъг от оставащия срок по договора за лизинг.

 

Вариант № 2, при който дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Изготвя се нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период, в който се посочва и размерът на лихвите, дължими по време на гратисния период. Новият погасителен план е за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 

За времето, в което трае обявеното на територията на Република България извънредно положение, няма да се начисляват неустойки за забавено плащане по договорите за лизинг за просрочени плащания, независимо от това дали клиентът се е възползвал от някой от вариантите по-горе или договорът за лизинг е неизменен.

 

Информираме Ви, че прилагането на един от двата варианта се съгласува изрично между страните в зависимост от степента, в която Вие или Вашият бизнес сте засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

 

Ако Вие сте Лизингополучател – дружество или физическо лице, който има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с ОББ Интерлийз договор за лизинг във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици и сте обслужвали редовно задълженията си по договора за лизинг към 01.03.2020 г. (или към тази дата сте били в просрочие не повече от 90 дни), МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ИЗРИЧНО ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ОБЛЕКЧЕНИЯТА, КОИТО ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ВИ ПРЕДЛАГА, ПО НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

- На имейл адрес interlease@interlease.bg, като изпратите попълнен съответния формуляр (декларация от фирми и от физически лица) и придружаващите го документи, с които удостоверявате / декларирате очакванията си за затруднено финансово състояние вследствие на обстоятелствата, предизвикани от COVID-19;

- През личния Ви профил в клиентската платформа www.interlease.ws;

- Като се свържете с обслужващия Ви мениджър връзка с клиенти (за фирми).

 

Вашето искане следва да бъде изпратено до нас по някой от посочените начини не по-късно от 22.06.2020 г.

 

След като получим Вашето искане, служител на ОББ Интерлийз ще се свърже с Вас, за да направи допълнителни уточнения по отсрочването, както и за да съгласува избрания вариант съгласно посочените по-горе. При необходимост от разяснения относно прилагането на облекченията, можете да се свържете с нас на 0800 12 666 (от 09:00 до 17:30 часа в работни дни).

Декларация от клиенти - юридически лица

Декларация от клиенти - физически лица

 

Екипът на ОББ Интерлийз