WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN
news-image 06.02
2018

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА „СИБАНК" ЕАД ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ В „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД

Уважаеми клиенти и партньори,

Като част от КBC Груп, имаме удоволствието да Ви информираме, че след получаване на необходимото разрешение от БНБ на 05.02.2018 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията официално бе вписано преобразуването на „СИБАНК“ ЕАД чрез вливане в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

От тази дата всички права и задължения на „СИБАНК“ ЕАД преминаха към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД в качеството й на универсален правоприемник, с което успешно приключи процесът по вливане на СИБАНК в ОББ. По силата на тази промяна клиентите на „СИБАНК“ ЕАД стават клиенти на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.

След преобразуването ОББ се превръща в една от най-големите банки в България, с активи 11 милиарда лева, още по-голяма клонова мрежа в цялата страна и разнообразие от продукти и услуги с фокус върху обслужването на гражданите и малките и средни предприятия. Обединената банка ще се ползва и от подкрепата на международната банкова група КBC Груп.

Повече информация можете да намерите в секция „Въпроси и отговори“ на уебсайта на ОББ.

 

ОББ Интерлийз