WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN
news-image 28.06
2018

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗЧИСЛЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА SOFIBOR И ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХ ПРОМЕНИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 01.07.2018 г. БНБ преустановява изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочния индекс SOFIBOR.

Във връзка с горното, от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., включително, по всички Договори за лизинг, за които общият размер на лихвения процент е определен на база тримесечен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка, сключени преди 01.07.2018 г., ОББ Интерлийз ЕАД ще фиксира променливия компонент на лихвения процент към последната приложена стойност по договорите за лизинг.

Считано от 01.10.2018 г. за всички договори за лизинг, за които общият размер на лихвения процент е определен на база тримесечен SOFIBOR плюс фиксирана надбавка, ще бъде приложен Референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ АД за лева + договорената фиксирана надбавка.

По-подробна информация за методиката и формулата за изчисляване на Референтния Лихвен процент за лева на ОББ АД, можете да намерите на страницата на ОББ АД.

 

От екипа на ОББ ИНТЕРЛИЙЗ