WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на офис оборудване

Лизинг на офис оборудване

ОББ Интерлийз финансира закупуването на следните видове ново офис оборудване:

 • Принтери;
 • Скенери;
 • Копирни машини;
 • Ламинатори;
 • Подвързващи машини;
 • Други
 • Link

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на офис оборудване:

 • Стойност за лизинг: над 10,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: до 2 години;
 • Валута на финансиране: EUR;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 10 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.