WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на селскостопанска техника

Нова селскостопанска техника

Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на широк набор от техника за селското стопанство и в двата подсектора - земеделие и животновъдство.

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нова селскостопанска техника:

  • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
  • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
  • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
  • Валута на финансиране: EUR;
  • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
  • Възможност за сезонни погасителни планове съобразени със спецификите на стопанската година.
  • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.