WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на селскостопанска техника

Нова селскостопанска техника

ОББ Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на широк набор от техника за селското стопанство и в двата подсектора - земеделие и животновъдство.

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нова селскостопанска техника:

  • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
  • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
  • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
  • Валута на финансиране: EUR;
  • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
  • Възможност за сезонни погасителни планове съобразени със спецификите на стопанската година.
  • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.