WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Информация за възложители

Финансовият лизинг е удобен инструмент за финансиране на инвестиционни програми ограничени от годишни бюджети за покупка на ДМА. Все по-често държавните и общински структури и техните поделения и предприятие се възползват от опростената форма на инвестиционно финансиране, каквато представлява финансовия лизинг.

Ето един пример: Общинско предприятие се нуждае от закупуване на комбиниран багер товарач, но гласувания му годишен бюджет за инвестиции покрива едва 35% от цената на актива, което налага търсене на външно финансиране. Предприятието има две алтернативи:

- Да направи ДВЕ процедури по ЗОП – една за доставка на стока и една за финансова услуга инвестиционен кредит и да осигури обезпечение в размер на 120-150% от цената;

ИЛИ

- Да обяви ЕДНА процедура по ЗОП за доставка при условията на финансов лизинг, при която лизинговата компания в качеството си на изпълнител осигурява финансовата услуга, а доставчика на багера като подизпълнител е отговорен за доставката, сервиза, гаранцията и т.н. В тази не само облекчена форма на работа Възложителят не трябва да осигурява допълнително обезпечение освен първоначалната вноска от 15-20% в зависимост от типа на активите.

Като цяло финансовият лизинг осигурява лесно откъм процедури е реализация решение за разнообразни инвестиционни нужди – от закупуване на необходимите леки автомобили, всякакъв тип транспортни средства, строителна и комунална техника, офис и ИТ техника, техника за универсална употреба, производствено оборудване и други активи с характера на ДМА.