topimg

Предимства

 • Удължен срок на финансиране
 • Възможност за финансиране без първоначална вноска
 • Преференциални лихвени условия
 • Бърза процедура по одобрение на финансирането
 • Гъвкав план за погасяване с остатъчна стойност в края на лизинговия срок
 • Възможност за наем на конвенционален автомобил на преференциални цени

Специални услуги и условия на застраховане от ДЗИ - СИНЬО КАСКО

 • Преференциално тарифно число за първата година при нови сделки за лизинг на леки електрически автомобили
 • За текущи клиенти с активи, застраховани от ДЗИ,  по активни договори за лизинг предоставяме възможност за преференциално тарифно число за една година от оставащия срок на договора, като за целта моля да се обърнете към обслужващия Ви брокер
 • Възможност за безплатен заместващ електрически автомобил до определен лимит и ограничен обхват в случай на застрахователно събитие
 • Възможност за безплатна пътна помощ в случай на липса на заряд

Условия

 • Минимална първоначална вноска: възможност за 0% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг
 • Активи за финансиране: нови електрически автомобили, доставяни от официалната дилърска мрежа в страната
 • Срок на финансиране – до 72 месеца
 • Тип лизингово финансиране - оперативен и финансов лизинг с отворен или финансов лизинг със затворен край
 • Лизингополучатели - Юридически и физически лица
 • Валута на финансиране - лв. /BGN/ и евро /EUR/

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Копие от офертата на доставчика за лизинговия актив, предмет на лизинговата сделка
 • Копия от личните карти на лизингополучателя и солидарния длъжник /за физически лица/ или на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници /за юридически лица/
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години  /за юридически лица/
 • Кратка презентация за дейността на дружеството  /за юридически лица/

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове