topimg

Предимства

 • Удължен срок на финансиране
 • Възможност за финансиране без първоначална вноска
 • Преференциални лихвени условия
 • Бърза процедура по одобрение на финансирането
 • Гъвкав план за погасяване с остатъчна стойност в края на лизинговия срок

Специални услуги и условия на застраховане

 • Карта за пътна помощ на преференциална цена, която покрива и репатриране на автомобил в случай на изтощен заряд на батерията
 • Възможност за наем на конвенционален автомобил на преференциални цени
 • Възможности за застраховане за автомобила, предоставени от ДЗИ

Условия

 • Минимална първоначална вноска: възможност за 0% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг
 • Активи за финансиране: нови електрически автомобили, доставяни от официалната дилърска мрежа в страната
 • Срок на финансиране – до 72 месеца
 • Тип лизингово финансиране - оперативен и финансов лизинг с отворен или финансов лизинг със затворен край
 • Лизингополучатели - Юридически и физически лица
 • Валута на финансиране - лв. /BGN/ и евро /EUR/

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Копие от офертата на доставчика за лизинговия актив, предмет на лизинговата сделка
 • Копия от личните карти на лизингополучателя и солидарния длъжник /за физически лица/ или на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници /за юридически лица/
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години  /за юридически лица/
 • Кратка презентация за дейността на дружеството  /за юридически лица/

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове