За клиенти

ЕИФ, ОББ и ОББ Интерлийз подписаха споразумение по „Плана за възстановяване и устойчивост" за гаранции по нови кредити за бизнеса с преференциални условия на стойност до 1.5 млрд. лв.

31.01.2024

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Обединена българска банка (ОББ) и ОББ Интерлийз подписаха днес едно от първите за България споразумения по линия на „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ). Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, директор „Финансови програми“ на ЕИФ Винсент Ван Стийнсел, Десислава Симеонова, изпълнителен директор „МСП Банкиране” в ОББ и Атанас Ботев, изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, в своите изложения посочиха стратегическото значение на споразумението за конкурентоспособността на местните дружества.

Гаранциите се предоставят по Плана за възстановяване и устойчивост и програма InvestEU за България. Република България, представлявана от българското Министерство на иновациите и растежа, довери на ЕИФ управлението на двата гаранционни инструмента в своя План за възстановяване и устойчивост. Инструментите ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес, стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на по-устойчиво бъдеще.

Споразумението предвижда ЕИФ да гарантира заеми в две основни области:

·        Гаранциите за конкурентоспособност ще подкрепят до 528 млн. лв. дългово финансиране за малки и средни предприятия (МСП) в полза на конкурентоспособността, растежа и заетостта. ОББ вече има натрупан опит с програма „Конкурентоспособност“ по подписан договор от 2022г. по InvestEU. „Конкурентоспособност“ e и наследник на програмата COSME (2014-2020), в рамките на която ОББ и ОББ Интерлийз отпуснаха над 13 000 кредита с преференциални условия за близо 2,9 млрд. лв.

·        Гаранциите за устойчивост ще подкрепят до 978 млн. лв. дългово финансиране за МСП и малки дружества със средна капитализация (с до 499 души персонал) в помощ на зеления преход в България. ОББ вече има натрупан опит и по програма „Устойчивост“ по подписания договор от 2022 г. по програма Invest EU. Тази тема е стратегически важна за ОББ, като програмата позволява на банката да има дори по-големи планове за устойчивия преход на българския бизнес.

Министърът на иновациите и растежа, Милена Стойчева, каза: „Партньорството с Европейския инвестиционен фонд е в основата на нашия ангажимент за подобряване на икономическия пейзаж в България. От началото на периода по програмата “JEREMIE” през 2009 г., това сътрудничество е крайъгълният камък за трансформирането на нашата икономика. За нас финансовите инструменти в Плана за възстановяване и устойчивост представляват следващата глава в тази история на успеха. Чрез тези гаранции ние не само насърчаваме извършването на инвестиции в областта на климата, но също така и заздравяваме устойчивостта и конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия. Тези усилия са ключова стъпка към устойчиво и проспериращо бъдеще за България.”

Директорът „Финансови програми” на ЕИФ, Винсент Ван Стийнсел, каза: „Повишаването на производителността на малките предприятия и устойчивият растеж е основна дейност на Европейския инвестиционен фонд. Много сме доволни от здравите отношения, изградени през годините с Обединена българска банка, в резултат на които успешно се прилагат някои от най-модерните финансови инструменти за споделяне на риска и разширяване на бизнес кредитирането за българските предприемачи и за семейните фирми, които са гръбнакът на местната и европейската икономики. И днес с ентусиазъм стартираме заедно с ОББ новото поколение гаранционни операции в България по Плана за възстановяване и устойчивост с цел да подкрепим местния бизнес с финансирането на по-зелени и по-интелигентни инвестиции.”

Изпълнителният директор на „МСП Банкиране“ в ОББ,  Десислава Симеонова, заяви: „Днес ние подписваме 25-тото си споразумение с Европейския инвестиционен фонд. Тази цифра изразява достатъчно категорично мащаба на дългогодишното ни успешно партньорство. И понеже банкерите говорят най-добре в цифри, ще продължа с това, че ОББ и ОББ Интерлийз са предоставили приблизително 22 000 кредита за над 5.1 млрд. лв. по програми, управлявани от Европейския инвестиционен фонд. След подписването на първото за България споразумение по Плана „Юнкер“  през 2015г., последвано и от първия за местния пазар договор по програмата InvestEU през 2022г., за нас няма никакво съмнение, че новият инструмент по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде успешен и ще достигне в кратки срокове до малките и средни предприятия в страната. Имаме готовност да подкрепим усилията на компаниите от сегмента за повишаване на ефективността и конкурентоспособността им, за подобряване на бизнес процесите и трансформацията им към по-устойчив модел на развитие със средства в общ размер до 1.5 млрд. лв. по споразумението с ЕИФ. Да си пожелаем успех, който ще е с добавена стойност за всички ни.“

Обратно към всички новини