За клиенти

За нашите клиенти - подайте уведомление или проверете щета, лесно и удобно в портала на ДЗИ

23.05.2024

ОББ Интерлийз вече предлага на своите клиенти възможност да  подадат застрахователна претенция за превозни средства, застраховани в ДЗИ, в онлайн платформата на застрахователя.

За целта е необходимо клиентите да достъпят Клиентския портал на ОББ Интерлийз, където ще бъдат насочени към платформата на застрахователя, позволяваща завеждане на щети, както и проверка на техния статус.

Добрата синергия в работата между дружествата, част от КВС Груп България, цели създаване на удобни решения за нашите клиенти и повишаване на позитивното клиентско изживяване.   

От Екипа на ОББ Интерлийз

Обратно към всички новини