Управление

Rudolf-Kypta

Рудолф Кипта

Главен Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД от придобиването на ОББ Интерлийз от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г.

Професионалният му път започва в PwC и продължава през през експертни и ръководни позиции в застрахователната група NN Group в Чешката и Словашката републики. През 2011 г. се присъедини към екипа на KBC Group във водещата лизингова компания в Чешката република - CSOB Leasing, където заема позицията на главен финансов директор като член на Съвета на директорите.
 
Рудолф Кипта е завършил магистратура в специалност Бизнес икономика и мениджмънт в Prague University of Economics and Business (University of Economics, Prague) (1998) и е сертифициран към ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) (2002).
 
Владее свободно чешки, английски и български език.

Atanas-Botev

Атанас Ботев

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД от 2010 г.

Професионалният му път минава през многообразие от експертни и ръководни позиции в лизинговото дружеството от 1997 г. до настоящия момент. Първата му заемана позиция в ОББ Интерлийз ЕАД е на Финансов анализатор, като преди номинирането му за Изпълнителен директор на лизинговото дружество е бил Директор Управление на портфейла.
 
В качеството си на Изпълнителен директор на „ОББ Интерлийз“ ЕАД, което е дългогодишен член на секторната Българска асоциация за лизинг, Атанас Ботев е член на Управителния съвет на БАЛ от ноември, 2010 г. и Съпредседател на Управителния съвет от февруари, 2013 г. до настоящия момент.
 
През 1995 г. Атанас Ботев завършва магистратура в специалност Планиране и прогнозиране на икономическите системи в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Атанас Ботев е сертифициран от международно признатата професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2016 г.
 
Владее свободно английски език.

Desislava-Simeonova

Десислава Симеонова

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД.

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.
 
В периода 2004 – 2008 г. работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

Teodor-Marinov

Теодор Маринов

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Председател на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ. В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.
 
Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.
 
Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г.
 
Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.
 
Владее свободно английски и руски език.