Управление

Добромир Добрев

Добромир Добрев

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на УС, Изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ, Председател на СД на „ОББ Интерлийз“ ЕАД и „KBC Лизинг“

От ноември 2022 г. Добромир Добрев е избран да изпълнява позицията изпълнителен директор „Корпоративно банкиране“ на ОББ. Той е част от КВС Банк България (предишно име Райфайзенбанк (България) ЕАД) от 2003 г., като през 2005 г. е назначен за началник отдел „Корпоративно банкиране - среден пазар“. От 2006 г. насам, той оглавява KBC Лизинг България. От ноември 2010 до февруари 2013 г. Добромир Добрев е съ-председател на Българската Асоциация за Лизинг.

През 2013 г. става член на УС с ресор „Корпоративно банкиране“, а през 2016 г. е избран за изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ на КВС Банк България.

Добромир Добрев е магистър финанси и банково дело от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Владее английски и немски език.

Николай Христов

Николай Христов

Главен Изпълнителен директор на ОББ Интерлийз ЕАД

Николай Христов работи в банковата и финансова сфера от 2003 г. Започва кариерното си развитие в Société Générale Експресбанк, като през 2007 г. се присъединява към екипа на Райфайзенбанк (България) в отдел „Големи корпоративни клиенти“. От 2013 г. е управител в Райфайзен Лизинг България и отговаря за продажбите, развитието на клоновата мрежа и отношенията с доставчици. Понастоящем е Главен изпълнителен директор и член на Изпълнителния комитет на ОББ Интерлийз. Член е на управителния съвет на Българската асоциация за лизинг, като за периода 2020-2023г. е съпредседател на асоциацията.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Има специализации в сферата на продажбите, дигиталната трансформация и иновациите.

Владее английски и руски език.

Васил Кошничаров

Васил Кошничаров

Изпълнителен директор на ОББ Интерлийз ЕАД

Васил Кошничаров работи в банковата и финансова сфера на Р. България от 2000 г. Започва кариерното си развитие като Кредитен Риск Мениджър в Уникредит Булбанк, като последователно работи в Хеброс Банк и Райфайзенбанк България. От 2006 г. е управител в Райфайзен Лизинг България, а през 2022 г. се присъединява към екипа на ОББ Интерлийз. Понастоящем е Изпълнителен директор на ОББ Интерлийз и член на Изпълнителния комитет на ОББ Интерлийз.

Васил Кошничаров притежава магистърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство.

Владее английски, немски и руски език.

Atanas-Botev

Атанас Ботев

Изпълнителен директор на ОББ Интерлийз ЕАД

Професионалният му път минава през многообразие от експертни и ръководни позиции в лизинговото дружеството от 1997 г. до настоящия момент. Първата му заемана позиция в ОББ Интерлийз ЕАД е на Финансов анализатор, като преди номинирането му за Изпълнителен директор на лизинговото дружество е бил Директор Управление на портфейла.
 
В качеството си на Изпълнителен директор на „ОББ Интерлийз“ ЕАД, което е дългогодишен член на секторната Българска асоциация за лизинг, Атанас Ботев е член на Управителния съвет на БАЛ от ноември, 2010 г. и Съпредседател на Управителния съвет от февруари, 2013 г. до настоящия момент.
 
През 1995 г. Атанас Ботев завършва магистратура в специалност Планиране и прогнозиране на икономическите системи в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Атанас Ботев е сертифициран от международно признатата професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2016 г.
 
Владее свободно английски език.

Desislava-Simeonova

Десислава Симеонова

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Член на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД.

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.
 
В периода 2004 – 2008 г. работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

Teodor-Marinov

Теодор Маринов

Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, Председател на Съвета на директорите на ОББ Интерлийз ЕАД.

След придобиването на Обединена българска банка от белгийската финансова група KBC Груп през юни 2017 г., Теодор Маринов става Член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член на УС и Изпълнителен директор Легаси на ОББ. В периода 2001 – 2010 г. заема поста на Главен изпълнителен директор на Интерлийз АД, а от 2006 г. участва и в управителните органи на лизинговите дружества на групата на Националната банка на Гърция в Румъния и Сърбия.
 
Започва професионалното си развитие през 1994 г. като финансов аналитик на Софийската фондова борса. През 1995 – 1997 г. работи последователно като мениджър връзки с клиенти и ръководител кредитни анализи в Българска инвестиционна банка. От 1997 г. до 2000 г. заема позицията на инвестиционен мениджър в Балканската регионална дивизия на Националната банка на Гърция.
 
Има магистърски степени по „Бизнес администрация“ от London Business School и „Системи и управление“ от Технически университет, София. Теодор Маринов е носител на професионалната квалификация CFA (сертифициран финансов аналитик) от 2001 г.
 
Завършил е INSEAD Inter-Alpha Banking program през 2002 г.
 
Владее свободно английски и руски език.