Как да направя запитване?
Научете повече
Искам да получа повече информация по текущия ми договор
Научете повече

Посетете Портала за Клиенти на ОББ Интерлийз ТУК.

В случай, че сте забравили паролата си за достъп използвайте опцията за забравена парола /налична в полето за въвеждането ѝ/ в Портала за клиенти.

В случай на допълнителни въпроси и нужда от информация и съдействие във връзка с клиентското обслужване,  използвайте формата за контакт с нас.

Какво е ГПР съгласно Закона за потребителския кредит?
Научете повече

Годишният процент на разходите включва всички разходи, подлежащи на плащане по договора за лизинг, изчислени като процент от предоставеното финансиране на годишна база.

Какво е ОЛП?
Научете повече

Основният лихвен процент е лихвеният процент, определен от Българска народна банка, на основание на чл. 35 от Закона за БНБ на годишна база.

Как се образува годишна лихва по договор за финансов лизинг?
Научете повече

В съответствие с одобреното финансиране и посоченото в Договора за лизинг, лихвата може да бъде фиксирана или плаваща, като при финансиране в лева, годишната лихва може да се определя като Референтният лихвен процент в лева на ОББ АД плюс съответната лихвена надбавка посочена в ДФЛ, а при финансиране в евро, годишната лихва може да се определя като тримесечен EURIBOR плюс съответната лихвена надбавка посочена в ДФЛ.

Какво е РЛП на ОББ АД?
Научете повече

Референтен лихвен процент (РЛП) използван от „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД при определяне на променливия лихвен процент при финансиране в лева на физически лица и бизнес клиенти.

За подробна информация за РЛП на „ОББ“ АД вижте тук.

Какво е тримесечен EURIBOR?
Научете повече

EURIBOR е лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския междубанков пазар, за депозити в евро. Лизинговите схеми, предлагани от ОББ Интерлийз /при финансиране в евро/, се актуализират на всеки 90 дни, съобразно действащия тримесечен EURIBOR.

Какво е остатъчна стойност по договор за финансов лизинг?
Научете повече

Паричната стойност по договора за лизинг към съответния момент от неговото действие, след заплащането на която за Лизингополучателят възниква правото да придобие собственост върху лизинговата вещ.