WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

За Интерлийз ЕАД - част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп

За Интерлийз

Интерлийз ЕАД е българска лизингова компания част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

Интерлийз е водеща българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване. Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната.

Интерлийз финансира закупуването на леки и лекотоварни автомобили, производствено оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника, за фирми и дружества в почти всички отрасли на българската икономика, както и в публичния сектор. Основните форми на предлаганото финансиране са финансов и оперативен лизинг във всичките им форми, познати в сферата. 

В последните няколко години Интерлийз успешно партнира и с множество държавни и общински структури, осигурявайки удобна форма на финансиране за изпълнение на инвестиционните им програми.

Интерлийз дава възможност на своите клиенти сами да избират доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за тяхната дейност. На базата на дългогодишния си опит екипът на Интерлийз може да бъде изключително полезен, съдействайки на своите клиенти на всички етапи от договарянето до доставката на лизинговите активи.