WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Предимства на предлагания лизинг и финансиране

Защо точно Интерлийз?

Защото предлагаме изгодни условия

Нашият акционер KBC Груп предоставя финансиране на Интерлийз при изгодни условия, позволявайки ни по този начин да предложим атрактивен лизингов срок и лихви на нашите клиенти.

Защото ще знаете точно колко струва вашия лизинг

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва, която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

Защото можем да финансираме големи проекти

Благодарение на подкрепата на нашите акционери, ние имаме възможност да финансираме производствени машини и съоръжения на стойност, достигаща до 3 милиона евро.

Защото ще можете да растете заедно с нас

Нашите добри клиенти се радват на непрекъснато подобряващи се финансови условия и повишаваща се гъвкавост по отношение на финансираните активи.

Защото сме лоялни към своите клиенти

Въпреки рисковата икономическа среда в България, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

Защото ще Ви отговорим бързо

Стандартният срок за отговор от Интерлийз по сделки на стойност до 700 000 евро (финансирана сума, след приспадане на първоначалната вноска) е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани от нас документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност този срок може да бъде намален до 1 работен ден. За сделки надхвърлящи горепосочените размери, срокът за одобрение обикновено не надхвърля един календарен месец.

Защото, ако работите с Обединена Българска Банка АД, ще получите от Интерлийз преференциално обслужване и условия

Тъй като Интерлийз и ОББ са част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп, ние интензивно работим както по съвместни проекти, така и по предлагането на нашия лизингов продукт в пакет с банковото обслужване. Клиентите на ОББ могат да ползват при нас съпоставими лихвени условия и могат да разчитат на ускорени процедури за одобрение.