WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Предимства на предлагания лизинг и финансиране

Защо точно ОББ Интерлийз?

Защото предлагаме изгодни условия

Нашият акционер KBC Груп предоставя финансиране на ОББ Интерлийз при изгодни условия, позволявайки ни по този начин да предложим атрактивен лизингов срок и лихви на нашите клиенти.

Защото ще знаете точно колко струва вашия лизинг

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва, която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

Защото можем да финансираме големи проекти

Благодарение на подкрепата на нашите акционери, ние имаме възможност да финансираме производствени машини и съоръжения на стойност, достигаща до 3 милиона евро.

Защото ще можете да растете заедно с нас

Нашите добри клиенти се радват на непрекъснато подобряващи се финансови условия и повишаваща се гъвкавост по отношение на финансираните активи.

Защото сме лоялни към своите клиенти

Въпреки рисковата икономическа среда в България, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

Защото ще Ви отговорим бързо

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз по сделки на стойност до 700 000 евро (финансирана сума, след приспадане на първоначалната вноска) е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани от нас документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност този срок може да бъде намален до 1 работен ден. За сделки надхвърлящи горепосочените размери, срокът за одобрение обикновено не надхвърля един календарен месец.

Защото, ако работите с Обединена Българска Банка АД, ще получите от ОББ Интерлийз преференциално обслужване и условия

Тъй като ОББ Интерлийз и ОББ са част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп, ние интензивно работим както по съвместни проекти, така и по предлагането на нашия лизингов продукт в пакет с банковото обслужване. Клиентите на ОББ могат да ползват при нас съпоставими лихвени условия и могат да разчитат на ускорени процедури за одобрение.