WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Приемливи проекти за лизинг

Приемливи проекти за лизинг

Представяме Ви някои основни правила, които ще Ви помогнат да прецените сами, дали Вашия проект ще бъде одобрен за финансиране от ОББ Интерлийз:

  1. ОББ Интерлийз финансира компании с достатъчен опит в тяхната дейност. Ние не отпускаме средства на фирми без история и новостартиращи проекти, освен ако не са подкрепени от финансово силни акционери и/или от мениджъри с доказан опит и успешна бизнес кариера.
  2. ОББ Интерлийз финансира компании, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Прекратяване на договор и изземане на предмета на лизинговия договор са крайно нежелателни и не се считат за приемлив изход от сделката за ОББ Интерлийз. Ние не разглеждаме молби за лизинг от фирми с постоянни загуби и висока задлъжнялост.
  3. ОББ Интерлийз не финансира закупуване на оборудване, подлежащо на бързо обезценяване в рамките на лизинговия срок, като изключения се правят единствено за нашите добри клиенти.
  4. Оборудването трябва да е стандартизирано и подходящо за препродажба или обратно изземане. Това е основната причина ОББ Интерлийз да не финансира оборудване, произведено специално за нуждите на Лизингополучателя, което би било неизползваемо извън неговото помещение. Изключения в това отношение се правят единствено за нашите добри клиенти.