WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Финансов и оперативен лизинг от ОББ Интерлийз

ОББ Интерлийз финансира закупуването на висококачествено производствено и офис оборудване, транспортни средства, строителна и селскостопанска техника, леки и лекотоварни автомобили за фирми и дружества в почти всички отрасли на българската икономика, както и в публичния сектор. Основните форми на финансиране са финансов и оперативен лизинг с множество подварианти в зависимост от конкретните лизингови продукти, които се предлагат във всеки един момент. ОББ Интерлийз е едно от малкото лизингови дружества в България, което успешно финансира проекти по Оперативни програми, давайки някои изключителни предимства на бенефициентите в сравнение с използването на други форми на финансиране налични на българския пазар.

В последните няколко години ОББ Интерлийз успешно партнира и с множество държавни и общински структури и дружества, осигурявайки удобна форма на финансиране за изпълнение на инвестиционните им програми. В секция „за Възложители“ може да намерите полезна информация по темата.

Принципен подход в ОББ Интерлийз е лизингополучателят сам да избира доставчика и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги, и които ще отговарят най-точно на дейността на дружеството и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. На базата на почти двадесетгодишния си опит експертите на ОББ Интерлийз могат да бъдат изключително полезни и да подпомогнат клиента при договарянето и доставката на избраните вече активи.

За повече информация относно предлаганите условия, моля изберете конкретен продукт от менюто или вижте раздел Въпроси и отговори.