topimg

 

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви представим нашите най-нови лизингови оферти за Full Service Leasing - Оперативен лизинг с включени разходи в лизинговата вноска. Посочените оферти са базирани на избрани от нас конкретни марки и модели автомобили и включват различни услуги съобразно нуждите на нашите клиенти. За повече детайли, моля разгледайте офертата, приложена в секция "Полезни документи".

 

  Марка: Dacia Renault Opel Peugeot Skoda Skoda
Модел: Sandero Clio Mokka 3008 Octavia Superb
Пакети: Месечна вноска:
36 месеца 90 000 км. Базов: 223 € 221 € 383 € 469 € 326 € 407 €
Премиум: 266 € 259 € 437 € 529 € 381 € 462 €
Ексклузив: 289 € 282 € 460 € 552 € 404 € 485 €
48 месеца 120 000 км. Базов: 196 € 192 € 332 € 417 € 288 € 360 €
Премиум: 241 € 232 € 391 € 489 € 342 € 414 €
Ексклузив: 264 € 255 € 413 € 512 € 365 € 436 €
60 месеца 150 000 км. Базов: 179 € 171 € 312 € 387 € 272 € 334 €
Премиум: 218 € 209 € 366 € 458 € 324 € 390 €
Ексклузив: 240 € 231 € 389 € 480 € 347 € 413 €

 

Марка: Dacia Renault Opel Peugeot Skoda Skoda
Модел: Sandero Clio Mokka 3008 Octavia Superb
Детайли: 1.0 TCe Start & Stop MT 90 PS 1.0 Life Sce MT 65 PS GS Line 1.2 Start&Stop AT 130 PS ALLURE PACK 1.2 PureTech MT 130 PS Ambtion 1.5TSI MT 150 PS Business 2.0TDI MT 150 PS
Цена на автомобила: 10,584.59 € 10,209.65 € 20,324.96 € 25,259.97 € 16,608.46 € 20,754.19 €
Еднократна комисиона за обслужване: 52.92 € 51.05 € 101.62 € 126.30 € 83.04 € 103.77 €
Бонус пробег (км): 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Бонус на километър под лимита на пробег: 0.015 € 0.015 € 0.015 € 0.015 € 0.015 € 0.015 €
Цена на километър над лимита на пробег вкл. Бонуса: 0.055 € 0.055 € 0.055 € 0.055 € 0.055 € 0.055 €

Всички горепосочени суми са в Евро без ДДС
 

Настоящата оферта е информативна и няма характер на финансов ангажимент от страна на ОББ Интерлийз. Условията, посочени в настоящата Оферта са предварителни и подлежат на одобрение от Кредитен Комитет на ОББ Интерлийз. ОББ Интерлийз си запазва правото на промяна на предложените условия в процеса на своите анализи по сделката. Всички други условия, непосочени в Офертата, следва да се тълкуват, съгласно текущата политика и процедури на Компанията.

Ползване на автомобила 
Регистрация на автомобила
Годишен данък ППС
Застраховки
Услуга Помощ на пътя

 

Базов пакет+

Гуми - закупуване, монтаж, демонтаж и съхранение
Сервизна поддръжка, съгласно предписанията на производителя
Годишен технически преглед
Годишна винетна такса

Премиум пакет +

Предоставяне на услуга Управление и логистична поддръжка
Предоставяне на заместващ автомобил

 

Еднократна комисионна за обслужване
Лизингодателят изисква еднократна комисионна по сделката, която е дължима при подписване на договора за лизинг

Парична гаранция
Лизингодателят може да изиска заплащането на парична гаранция от страна на Лизингополучателя, която се възстановява след изтичане на договора и след заплащане на всички дължими суми по него

Лизингови вноски
Лизинговите вноски представляват фиксирани месечни плащания, дължими в началото на всеки период за ползване до края на срока на договора. Срокът за плащане се определя на 5 работни дни, считано от датата на издаване на счетоводен документ на Лизингополучателя

Разходи за регистрация
Разходи за регистрация (Държавни такси за регистрация на автомобила, комплект КАТ, съдействие по регистрация)

Разходи за застраховки
В случай, че лизинговите вноски включват разходи за застраховки, същите представляват разход за Лизингодателя и са за сметка на Лизингополучателя, съгласно условията описани в Договора за лизинг и Общите условия при които той е сключен. Настоящата оферта включва следното застрохователно покритие: Застраховка Каско и Застраховка Гражданска отговорност.

Разходи за сервизно обслужване
В случай, че лизиногвите вноски включват разходи за сервизно обслужване, същите са посочени в отделно Приложение. Всички покрити разходи зависят от избраното от Лизингополучателя ниво на обслужване, както следва:
Сервизно ниво I - масла, филтри и технически проверки;
Сервизно ниво II - масла, филтри, технически проверки, накладки и дискове;
Сервизно ниво III - масла, филтри, технически проверки, накладки, дискове, ангажиран комплект, обслужващи ремъци и др.

Зебележка: Интервалът на обслужване, се определя съобразно индивидуалните предписания на конкретния производител на автомобила.


Гуми и свързаните с това дейности

В случай, че лизинговите вноски включват покупка на гуми и свързаните с тях дейности, същите представляват разход на Лизингодателя и са за сметка на Лизингополучателя, съгласно условията описани в Договора за лизинг и Общите условия при които той е сключен


Заместващ автомобил

В случай, че лизинговите вноски включват услугата заместващ автомобил, то в хипотеза на повреда на предоставения лизингов автомобил, или в слуай на застрахователно събитие, които налагат престой на това превозно средство в сервиз на доставчика за повече от 3 (три) работни дни, Лизногодателя предоставя на Лизингополучателя заместващ автомобил в рамките на 2 (два) работни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на клиента.


Управление и логистична поддръжка

Посочената услуга е ограничена до 5 (пет) събития годишно, включително транспорт на автомобилите от и до офиса на клиента със следните задачи: редовни сезонни процедури за смяна на гуми - 2 (две) събития, съдействие при сервизно обслужване за поддръжка на автомобила - 1 (едно) събитие, съдействие за регистрация на застраховталено събитиеие и завеждане на щети - 1 (едно) събитие, други - 1 (едно) събитие.


Лимит на пробег

Посоченият в офератата максимален пробег за автомобила е приемлив за Лизингодателя до посоченият лимит, като включените разходи и услуги по настоящата оферта се покриват единствено до пробег


Цена на киломентър над лимита на пробег

Посоченият в офертата максимален пробег за автомобила е приемлив за Лизингодателя до посоченият лимит, като включените раходи и услуги по настоящата оферта се покриват единствено до този пробег


ОББ Застрахователен брокер
Вашето застрахователно покритие се осигурява със съдействието на ОББ Застраховтелен брокер. Имаме удоволствие да Ви информираме, че предимствата за вас са:

  • Специални застрахователни условия за клиенти на ОББ Интерлийз;
  • Осигуряване на съдействие при инспекция на автомобила към датата на скключване на застрахователната полица или при наличие на застрахователно събитие;
  • Нашите експерти са на разположение за консултация по всякакви застрахователни въпроси;
  • Дистанционно валидиране на застрахователната полица. Доставка на документите до всеки посочен адрес;
  • Съдействие за регистрация в лсучай на застрахователно събитие;
  • Редовно напоняне за предстоящи застрахователни плащания и/или събитие за подновяване на полици.

Всички горепосочени услуги подлежат на допълнителни разяснения, които са приложени в Договора за лизинг и Общите условия при които той е сключен. 

 

 

Очакваме Ви!   

От екипа на ОББ Интерлийз

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове