topimg

Предимства

 • Бърза и лесна процедура при кандидатстване;
 • Атрактивни условия по отношение на годишен лихвен процент, самоучастие и лизингов срок;
 • Гъвкави и индивидуални решения;
 • Възможност за включване на дължим ДДС към месечните лизингови вноски, в зависимост от вида лизингов договор;
 • Преференциални условия от наши партньори – доставчици на активи и застрахователни компании;
 • Дигитално подписване на договори за лизинг чрез мобилно приложение Evrotrust или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • Възможност да се възползвате от богатия опит, знания и професионализъм на компания с 25 годишна история, част от най-голямата банково-застрахователна група в България.
   

Калкулатор

Стойност с ДДС
лева
Първоначална вноска
%
Лизингов срок
месеца

*ОББ Интерлийз ЕАД си запазва правото за промяна на представените условия в процеса на своите анализи по сделката.

Условия

 • Тип лизингово финансиране: финансов лизинг с отворен или финансов лизинг със затворен край;
 • Лизингополучатели: Земеделски производители, еднолични търговци и юридически лица;
 • Активи за финансиране: нови и употребявани транспортни средства, строителна и подемна техника и промишлено оборудване;
 • Стойност за лизинг: минимум 15,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: за нови транспортни средства: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Минимална първоначална вноска за ново оборудване: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране от 1 до 5 години; 
 • Възможност удължаване на максималния срок за финансиране до 10 години в случай на гаранция по програма COSME);
 • Валута на финансиране - евро /EUR/;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – в евро или лева /EUR/BGN/;
 • Допълнително обезпечение: стандартно не се изисква.

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за средно списъчен персонал
  и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години;
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен
  персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година (в случай на гаранция по програма COSME);
 • Копия от лицензи и разрешителни, издадени на дружеството
  във връзка с извършване на международни автомобилни превози (при финансиране на транспортни средства);
 • Копие от офертата на доставчика за лизинговия актив, предмет на лизинговата сделка;
 • Копия от личните карти на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарни длъжници.

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове