WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на нови и употребявани леки автомобили. Финансов и оперативен лизинг

Лизинг на леки автомобили

От месец юли 2002 г. ОББ Интерлийз предлага финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. От април 2005 г. стартира и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани) на физически лица.

С цел по-гъвкаво обслужване на клиентите, има открити регионални клонове в Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Стара Загора и Русе, покриващи териториите на Южна и Централна България, Североизточна България, Югоизточна България и Югозападна България. Територията на Южна и Централна България включва областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково. Територията на Североизточна България включва областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе. Територията на Югоизточна България включва областите Бургас, Сливен и Ямбол. Територията на Югозападна България включва областите Благоевград, Гоце Делчев, Сандански и Петрич.

Финансов лизинг на нови леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на леки автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Финансов лизинг на употребявани леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на употребявани (до 3 години) леки автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг
 • Възможно е увеличаване на размера на първоначалната вноска, в зависимост от оценката на употребявания автомобил по каталог SCHWACKE;
 • Срок на финансиране: от 1 до 4 години;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Оперативен лизинг на леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за оперативен лизинг на леки автомобили:

 • Срок на оперативния лизинг: от 3 до 5 години;
 • Парична гаранция: Интерлийз може да изиска парична гаранция до 6 месечни ренти. Паричната гаранция се възстановява при изтичане на лизинговия срок;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN.

Месечните ренти се определят от цената на автомобила, предмет на лизингова сделка, и срока на финансиране. Върху месечните ренти се начислява и дължи ДДС. Предлаганите схеми са с равни месечни вноски. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др., не са включени в месечните ренти. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните ренти. ОББ Интерлийз предоставя възможност за договаряне на допълнителни услуги, включени в месечните ренти (по желание на Лизингополучателя).

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.