WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на нови и употребявани транспортни средства

Нови транспортни средства -

ОББ Интерлийз финансира закупуването на нови транспортни средства чрез финансов лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност.

ОББ Интерлийз финансира закупуването на следните видове транспортни средства:

 • Влекачи;
 • Шасита;
 • Ремаркета;
 • Полуремаркета;
 • Цистерни;
 • Автобуси;
 • Микробуси;
 • Други

(Забележка: за информация относно лизинг на леки автомобили виж лизинг на леки автомобили).

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нови транспортни средства:

 • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
 • Валута на финансиране: EUR;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

 

Употребявани транспортни средства

ОББ Интерлийз финансира закупуването на употребявани транспортни средства в добро техническо състояние чрез финансов лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност.

ОББ Интерлийз финансира закупуването на употребявани транспортни средства (влекачи, шасита, ремаркета, полуремаркета, автобуси и др.), отговарящи на следните основни изисквания:

 • Транспортните средства да са в добро техническо състояние;
 • Към момента на кандидатстване за лизингово финансиране да са изминали не повече от 5 години от първата регистрация на актива;
 • Транспортните средства да имат регистрация в България или в ЕС.

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на употребявани транспортни средства:

 • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от вида на транспортното средство, годината на производство, изминатите километри, техническото състояние и цената на доставчика, размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение;
 • Срок на финансиране: от 1 до 4 години;
 • Валута на финансиране: EUR;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.