topimg

Предимства

 • Безплатна гаранция COSME;
 • Преференциални лихвени условия;
 • По-големи възможности за финансиране;
 • По-гъвкави решения за Вашия бизнес;
 • Дългогодишен опит на дружествата на КВС Груп в България в работата с европейски програми.
 • Избор между 4 продукта по Програмата за нуждите на всеки бизнес - COSME StartUp, COSME Support, COSME Life и COSME Blue.

Условия

 • Тип лизингово финансиране: финансов лизинг с отворен или финансов лизинг със затворен край;
 • Лизингополучатели: Микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за МСП;
 • Активи за финансиране: нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и транспортни средства /без пътнически автомобили до 3,5 тона с ДВГ/, строително оборудване и промишлено оборудване;
 • Минимална стойност за лизинг:
 • Максимална стойност за лизинг: до 3 млн. евро.
 • Срок на финансиране: от 12 до 120 месеца;
 • Минимална първоначална вноска: в зависимост от лизинговия актив, предмет на финансиране;
 • Такса за гаранция COSME – няма.

Гаранцията, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) покрива: 

 • 50% от размера на лизинговото финансиране
 • размер на финансиране – до  3 млн. евро
 • максимален срок – до 10 години

*Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране. Програмата е в подкрепа на малки и средни предприятия с персонал до 250 души.

Необходими документи

 • Искане за лизингово финансиране;
 • Декларация за свързаност с други лица по образец;
 • Баланс, отчет за приходи и разход и данъчна декларация на лизингополучателя за последните 2 години;
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно
 • списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година;
 • Копия от личните карти на представляващия дружеството – лизингополучател и солидарен/ни длъжник/ци.

Свържете се с нас

Пишете ни

Споделете вашата обратна
връзка или ни попитайте

Обратна връзка
Среща с консултант

Запазете час за среща в удобни за вас време и клон.

Нашите офиси и клонове