WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на ново производствено и офис оборудване

ОББ Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др. ОББ Интерлийз финансира и закупуването на следните видове ново офис оборудване: принтери, скенери, копирни машини, ламинатори, подвързващи машини и др.

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на ново производствено оборудване:

 • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години (до 2 години за офис техниката);
 • Валута на финансиране: EUR;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.

Стандартният срок за отговор от ОББ Интерлийз е до 10 дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

 

Употребявано производствено оборудване (без офис техника)

ОББ Интерлийз акцентира върху финансирането на ново оборудване, но в определени случаи проявява гъвкавост и по отношение на финансиране на употребявани машини и съоръжения.

Базови параметри на типична сделка за финансов лизинг на употребявано производствено оборудване:

 

 • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на стоките размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение;
 • Срок на финансиране: от 1 до 4 години;
 • Валута на финансиране: EUR;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.