WEBSYSTEM LOGIN CALL CENTER 0800 12 666
BG EN

Лизинг на нова строителна техника

Нова строителна техника

ОББ Интерлийз финансира закупуването чрез финансов лизинг на техника за всички области на строителството.

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нова строителна техника:

 

  • Стойност за лизинг: над 15,000 евро;
  • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
  • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
  • Валута на финансиране: EUR;
  • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
  • Възможност за сезонни погасителни планове съобразени със спецификите на проектния цикъл в строителството.
  • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.